The Past Life Therapists Association -  Therapists in Turkey


Bengü Kadakal


E-posta:                    ainikaakademi@gmail.com


İnternet sitesi:           ainikaakademi.com


BENGÜ KADAKAL is the founder of AINIKA ACADEMY


She studied Vedic Sciences. She practised Transcendantal Meditation at her school years and continued her inner methods.


In her understanding; Human dedicated to learn relationships between man and the cosmos. We all apprroached our lives due to our understanding of the universal laws. Vedic Sciences improves system to assist each individual in acting his own uniquie existence. The system also shows how individual development is in harmony with social and universal development. There is a rhtym, expansion and direction in life. Nothing remains in the same form permanently. We are multi-leveled concious beings with many levels of awereness. On the spritual level main purpose is homeostasis between these levels.  If the physical, spritual and emotional levels are not in hormany pain forced us to create homeostatic balance which is pathological. Vedic Sciences help us to show the understanding of homeostasis of the individual during his evolution. Past life theraphy enables us to explore our psyche and establish homeostatis for our souls. It also helps us to understand mind-body-sprit connection and  create a healty homeostatis. Bengü is combing these process to create the people awareness of their own homeostatis. Help them re-balanced the homeostais in both levels of existence due to universal law of Dharma and Ahimsa.


She has been practising and searching Vedic Philosophy since 1996. She completed international Ayurvedic,  Astrological and Mindfullness Diploma Programmes and further her education in World Regression Institute which is under IBRT.  She established  the Ainika Academy in 2010 and has been working as a researcher, mindfullness teacher, past life therapist and trainer.


BENGÜ KADAKAL AİNİKA AKADEMİ KURUCUSU


Okul yıllarından itibaren Vedic Felsefe konusunda araştırmalarını ve eğitimlerini sürdürmektedir. Transandantal Meditasyon ile başlayan içsel yolculuk süreci derinleşme, içsel beraklık ve öze yolculuk olarak devam etmektedir.

Bengü, insanın evrenle olan ilişkisini anlama arzusu içinde olduğuna inanmaktadır. Kendi hayatlarımızı Evrensel Yasalarla ilgili algımız çerçevesinde sürdürüyoruz. Vedic kişinin kendi özgün varlığını anlamasını ve geliştirmesini sağlayan sistemler geliştirmiştir. İçeriğinde insanın bulunduğu sosyal ve evrensel yapı ile olan bağı ve etkileşimini de barındırmakta olan bu sistem yaşamda ritim, genişleme ve yön olduğunu vurgular. Hiçbir şey kalıcı olarak aynı kalamaz. Biz çok farklı seviyelerde farkındalığı olan çok katmanlı varlıklarız. Spritüel seviyede amaç bu katmanlar arasında homeostaz-denge sağlamaktır. Şayet fiziksel, duygusal ve ruhsal katmanlar dengede değilse acı homeostazın patalojik biçimde kurulmasına sebep verir. Vedic Bilimler gelişimi sürecinde kişinin denge anlayışını açığa çıkarırken, regresyon çalışmaları psişemizi anlama, ruhun denge bulması ve zihin- beden-ruh uyumlanmasını sağlar. Bengü çalışmalarında tüm bu yöntemleri kullanarak içsel berakklık, kişinin kendi homeostaz farkındalığı üzerine yoğunlaşmaktadır. Regresyon çalışmalarında temel hedef Dharma ve Ahimsa evrensel yasalarına tam uyumdur.


1996 yılından beri Vedic Felsefe araştırma ve uygulamaları yapmakta olup, uluslararası Ayurveda, Astroloji, Bilinçli Farkındalık Diploma Programlarını tamamlamış ardından World Regression Institute Regresyon Uzmanlığı programını bitirerek alanda çalışmalarını sürdürmektedir. 2010 yılında kurduğu Ainika Akademide halen araştırmacı, bilinçli farkındalık eğitmeni, regresyon uzman ve eğitmeni olarak çalışmalarına devam etmektedir.


Nitelikler


• Ayurvedic Astrology Trainer


• Mindfullness Trainer


• Regression Therapist


Üyelikler


• The Past Life Therapists Association


• BAVA British Association of Vedic Astrology
Back to Directory

Directory